image banner
Ban chấp hành Đảng bộ huyện An Dương đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024

Chiều ngày 27/6, Huyện ủy An Dương tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện mở rộng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; các đồng chí đại diện lãnh đạo, chuyên viên các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Thành uỷ; các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ huyện, Trưởng các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn thuộc huyện. Đồng chí Trần Thị Quỳnh Trang, Ủy viên Thành uỷ, Bí thư Huyện uỷ chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trần Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trình bày báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện

Sáu tháng đầu năm 2024, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã bám sát sự chỉ đạo của Thành ủy, chương trình công tác toàn khóa, chương trình công tác năm, chủ đề năm 2023 của thành phố và huyện, đoàn kết, trách nhiệm, quyết tâm nỗ lực cao, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm và đạt được kết quả tương đối toàn diện, hiệu quả rõ nét trên các lĩnh vực. Đặc biệt là trong công tác thu ngân sách, chuyển đổi số, văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao, chuyển đổi số, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng Đảng… Tình hình kinh tế - xã hội của huyện cơ bản ổn định, có tăng trưởng, tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 6 tháng ước đạt 3.386,214/4.841,730 tỷ đồng, bằng 70% kế hoạch. Giá trị sản xuất Nông - Lâm - Thủy sản đạt 587,9 tỷ đồng, bằng 59,44% kế hoạch thành phố, bằng 56,99% kế hoạch huyện giao; Giá trị sản xuất công nghiệp huyện quản lý ước đạt 307,8 tỷ đồng, bằng 50,8% so với kế hoạch thành phố và huyện giao, tăng 12,58% so với cùng kỳ. Giải ngân vốn đầu tư công 383,753/1.253,467 tỷ đồng, bằng 31% kế hoạch vốn thành phố giao. Chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, phòng trừ sâu bệnh, gieo cấy đúng thời vụ; tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, khắc phục diện tích bỏ công canh tác, phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi, cây trồng. Hoàn thiện hồ sơ trình xét công nhận xã Nông thôn mới kiểu mẫu đối với 03 xã Hồng Thái, Lê Thiện, Hồng Phong; xã nông thôn mới nâng cao đối với 2 xã Bắc Sơn, An Hưng. Tập trung chỉ đạo triển khai công tác giải phóng mặt bằng, thi công các công trình, dự án trọng điểm xây dựng nông thôn mới, đấu giá quyền sử dụng đất, nâng cấp cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị; hoàn thành chi trả tiền bồi thường cho 87/88 hộ dân thu hồi đất thổ cư; tổ chức cưỡng chế thu hồi đất của 01 hộ dân phục vụ dự án nút giao khác mức tại ngã 4 đường Tôn Đức Thắng - Máng nước - Quốc lộ 5 xã An Đồng đảm bảo an toàn, đúng quy định. Chỉ đạo các phòng, đơn vị và địa phương xử lý, khắc phục hậu quả đối với các trường hợp vi phạm quản lý đất đai, trật tự xây dựng, quản lý quy hoạch theo Thông báo kết luận số 1554-TB/TU ngày 24/6/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý đô thị, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn được duy trì ổn định.

Đồng chí Trưởng phòng Nội vụ huyện Nguyễn Văn Phong phát biểu tại hội nghị

An sinh xã hội được quan tâm, huy động các nguồn lực chăm lo các đối tượng nhân dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần với 28.854 suất, trị giá 31 tỷ 041 triệu đồng, tăng 4,28% so với năm 2023. Lĩnh vực văn hóa xã hội được triển khai toàn diện; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi. Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, thành phố và huyện. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ngày càng được chú trọng, chất lượng được nâng cao. Các nhiệm vụ xây dựng Đề án thành lập đơn vị hành chính quận được triển khai đảm bảo tiến độ. Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số tiếp tục được chỉ đạo quyết liệt, đạt được kết quả tích cực. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Tổ chức tốt các hoạt động cho nhân dân đón tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024 đảm bảo an toàn, vui tươi, tiết kiệm. 

Đồng chí Trưởng phòng TCKH huyện Nguyễn Trần Dương phát biểu tại hội nghị

Công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ trên các mặt. Công tác tư tưởng bám sát và phục vụ tốt hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy và các cấp ủy. Công tác cán bộ được tập trung chỉ đạo, kịp thời bổ sung, sắp xếp, kiện toàn, đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, đặc biệt là công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, luân chuyển cán bộ giữa các địa phương, từ huyện về cơ sở và ngược lại; ban hành Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đơn vị hành chính quận”; đã thực hiện điều động, luân chuyển 31 cán bộ giữa các phòng, ban, ngành, địa phương, đơn vị. Công tác vận động quần chúng, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể tiếp tục đổi mới, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị của huyện. Hệ thống chính quyền tiếp tục được củng cố, tăng cường nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc, Đại hội Liên hiệp thanh niên cấp cơ sở và Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên cấp huyện, nhiệm kỳ 2024-2029.

Đồng chí  Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Anh Quân, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, quyết tâm cao của các ban, ngành, đoàn thể, các cấp ủy, chính quyền, địa phương, đơn vị huyện An Dương trong thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng năm 2024 vừa qua. Đặc biệt là trong công tác thu ngân sách, giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội và triển khai thực hiện các nhiệm vụ xây dựng đề án thành lập đơn vị hành chính quận.... Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị huyện An Dương cần tiếp tục tập trung cao cho công tác thu ngân sách, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, các công trình xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu đảm bảo tiến độ theo kế hoạch. Tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Đề án thành lập đơn vị hành chính đảm bảo tiến độ, chỉ đạo, hướng dẫn của thành phố và các sở, ban ngành. Tiếp tục triển khai đồng bộ công tác xây dựng Đảng, quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, phát triển đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo; công tác đảm bảo an ninh trật tự, tôn giáo, phòng chống cháy nổ, cải cách hành chính… 

Đồng chí  Trần Thị Quỳnh Trang, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Trần Thị Quỳnh Trang, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Huyện ủy ghi nhận, đánh giá cao những kết quả về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể; kinh tế - xã hội của huyện đã đạt được trong 6 tháng vừa qua. Về nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương khẩn trương rà soát, đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, xác định các mục tiêu, chỉ tiêu đạt thấp, khó hoàn thành; trên cơ sở đó, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, khả thi, có tính đột phá trong 6 tháng cuối năm để phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của năm; Thực hiện tốt công tác thu, chi ngân sách; quản lý tài chính, tài sản công đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, đấu giá quyền sử dụng đất năm 2024. Tập trung cao, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm và các công trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu theo kế hoạch. Thực hiện có hiệu quả các nội dung về công tác quản lý và sử dụng đất đai, xử lý vi phạm đất đai, không để phát sinh vi phạm mới; Khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác xử lý vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội; giáo dục và đào tạo; đảm bảo sức khỏe nhân dân và an sinh xã hội. Thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, thực hiện chuyển đổi số; tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ, sự phối hợp trong giải quyết công việc giữa các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và các nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương, tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; tổ chức tốt Lễ ra mắt Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó, tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục, chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân; tích cực đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Triển khai kế hoạch luân chuyển, điều động cán bộ, công chức giữa các xã, thị trấn và giữa các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, trường học đảm bảo quy định; triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ; quan tâm công tác phát triển đảng viên, phát triển TCCS Đảng theo Nghị quyết 28-NQ/TU của Thành ủy. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng, tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên gương mẫu, tích cực nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Phát động và tổ chức có hiệu quả nhiều phong trào thi đua yêu nước, mô hình, cuộc vận động gắn với nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện. 

Cũng tại hội nghị, Huyện ủy An Dương công bố thành lập các tiểu ban của Đại hội Đảng bộ huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và thực hiện các quy trình giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đối với đồng chí Phạm Văn Sinh, Ủy viên Huyện ủy, Chánh Thanh tra huyện./.

Phạm Duy Thành

Phòng VH&TT huyện

Tin liên quan
1 2 3 4 
hệ thống văn bản
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thư viện ảnh
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0