image banner
Huyện An Dương tổ chức kỳ họp thứ 18, kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Huyện An Dương tổ chức kỳ họp thứ 18, kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 15/12/2023, Hội đồng nhân dân huyện An Dương khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 18, kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023; chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024 và một số nội dung quan trọng khác. Dự kỳ họp có đồng chí Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; các thành viên Tổ đại biểu HĐND thành phố ứng cử tại huyện; đồng chí Trần Thị Quỳnh Trang, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Trần Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; đồng chí Phạm Việt Hùng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Thường trực Hội đồng nhân dân huyện; lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện; đại diện các Ban, cơ quan HĐND thành phố; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành huyện; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn cùng các đại biểu hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.
Khai mạc kỳ họp thứ 18, kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND huyện

Năm 2023, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố, sự phối hợp của các ban ngành thành phố, sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở cùng với sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và đặc biệt là sự giám sát, ủng hộ của cử tri và Nhân dân, nên tình hình kinh tế - xã hội của huyện đã đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực, 15/15 chỉ tiêu cơ bản hoàn thành theo kế hoạch, trong đó nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Thu ngân sách nhà nước đạt 4.485,653/3.513,186 tỷ đồng, đạt 128% dự toán thành phố giao. Sản xuất nông nghiệp duy trì ổn định, sản xuất công nghiệp, du lịch, hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng tiếp tục tăng trưởng. Giá trị sản xuất Nông - Lâm - Thủy sản ước đạt 1.017,43 tỷ đồng, đạt 105,3 % kế hoạch thành phố giao, bằng 100,61% so với kế hoạch huyện, tăng 1,41 % so với cùng kỳ; tổng diện tích lúa 3.293,3 ha, đạt 99,89% kế hoạch, bằng 100,9% so với cùng kỳ; năng suất lúa đạt 58 tạ/ha. Giá trị sản xuất công nghiệp huyện quản lý ước đạt 538,6 tỷ đồng, đạt 100,04 % so với kế hoạch thành phố giao, tăng 12,26 % so với cùng kỳ Công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng, đặc biệt là các dự án trọng điểm được chỉ đạo quyết liệt. Tập trung cao thực hiện chủ đề năm "Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số".  Công tác cải cách hành chính trên các lĩnh vực có nhiều chuyển biến tích cực; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số. Công tác giáo dục và đào tạo được quan tâm, chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn ngày càng nâng cao; hoàn thành xây dựng 09 trường đạt chuẩn quốc gia, là địa phương đầu tiên trong toàn thành phố 100% các trường mầm non, tiểu học, THCS đạt chuẩn quốc gia. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được đẩy mạnh; các chính sách đảm bảo an sinh xã hội được triển khai kịp thời, thiết thực. Quốc phòng được củng cố, nâng cao. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Huyện tập trung thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao và triển khai các nhiệm vụ xây dựng Đề án thành lập đơn vị hành chính quận.Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Lương Thế Quý đọc các tờ trình của UBND huyện trình HĐND huyện tại kỳ họpĐồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Văn Cường đọc các tờ trình của UBND huyện trình HĐND huyện tại kỳ họp

Tại kỳ họp này Hội đồng nhân dân huyện sẽ xem xét và quyết định nhiều nội dung quan trọng, đó là: xem xét, đánh giá khách quan, toàn diện, sâu sắc kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; xem xét, thảo luận các báo cáo về điều chỉnh quyết toán ngân sách nhà nước huyện An Dương năm 2023; xem xét, thảo luận các báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024; Kế hoạch đầu tư công của huyện năm 2024; Quyết định dự toán thu chi ngân sách huyện và phân bổ ngân sách huyện năm 2023; xem xét các báo cáo tổng hợp, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân và báo cáo của các cơ quan tư pháp theo luật định. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân phát biểu tại kỳ họp

Tại kỳ họp, đồng chí Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố thông báo tới các đại biểu và cử tri, nhân dân toàn huyện về kết quả kỳ họp thứ 13 HĐND thành phố khóa XVI. Đồng chí chúc mừng những cố gắng, nỗ lực mà Đảng bộ và nhân dân huyện An Dương đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là trong công tác phát triển kinh tế xã hội - đảm bảo an ninh quốc phòng, thu, chi ngân sách, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, chỉnh trang đô thị, xây dựng Đề án thành lập đơn vị hành chính quận, giáo dục và đào tạo và chuyển đổi số. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, huyện An Dương cần bám sát tình hình thực tế, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của thành phố trên tất cả các lĩnh vực, tăng cường các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Tập trung huy động các nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao; thực hiện đề án thành lập đơn vị hành chính quận đảm bảo tiến độ. Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tăng cường công tác quốc phòng, quân sự địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; làm tốt công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Quan tâm chăm lo cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, triển khai thực hiện tốt công tác an sinh xã hội đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng. Đồng chí Bí thư Huyện ủy Trần Thị Quỳnh Trang phát biểu tại kỳ họp

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Bí thư Huyện ủy Trần Thị Quỳnh Trang nhấn mạnh, kỳ họp thứ 18 HĐND huyện sẽ thông qua nhiều nội dung quan trọng về phát triển kinh tế xã hội của huyện. Để thực hiện tốt các Nghị quyết đã được HĐND huyện thông qua, đồng chí đề nghị HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các phòng, ban, ngành, địa phương cần tập trung cao nhất cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, triển khai đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo các giải pháp phù hợp với tình hình mới, nhằm thực hiện thắng lợi ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 đã đề ra. Tăng cường các biện pháp tăng thu ngân sách, đảm bảo cân đối và hiệu quả sử dụng ngân sách, đáp ứng nhu cầu cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2024. Bên cạnh đó, chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; đất đai; trật tự xây dựng; công tác quản lý, khai thác tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc của chính quyền các cấp theo hướng trọng tâm, trọng điểm, sáng tạo hơn, quyết liệt hơn, gắn với kiểm tra, giám sát; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong tổ chức triển khai nhiệm vụ. Quan tâm giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân và những kiến nghị chính đáng của cử tri. Chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.Đại biểu Nguyễn Thị Tình, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy chất vấn các nội dung cử tri quan tâm tại kỳ họp

Cũng tại kỳ họp này, kỳ họp thực hiện các nội dung chất vấn về những nội dung cử tri và nhân dân quan tâm, cần tập trung giải quyết. Trong đó tập trung vào các nội dung quy hoạch, công tác quản lý, xử lý vi phạm trật tự xây dựng; xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu; xây dựng trường chuẩn quốc gia; chuyển đổi số; công tác quản lý nhà nước về vệ sinh môi trường; tình hình thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; công tác chỉnh lý biến động giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân đã hiến, tặng đất làm đường xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo trên địa bàn huyện.
Đồng chí Phạm Việt Hùng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại kỳ họp

Tại kỳ họp, đồng chí Phạm Việt Hùng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện báo cáo làm rõ thêm những kết quả trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh quốc phòng của huyện trong năm 2023 vừa qua. Đồng chí khẳng định sự chỉ đạo quyết liệt của UBND huyện, sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, đã vượt qua những khó khăn thách thức để có những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2023. Đồng thời nhấn mạnh: Những kết quả đạt được là rất quan trọng, tạo nền tảng vững chắc để huyện bước vào thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2024, góp phần tăng cường, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và của cấp ủy, chính quyền các cấp. Năm 2024 được xác định là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng trong việc phấn đấu và hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 5 năm 2021-2025. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, UBND huyện tập trung vào một số giải pháp: Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công, thu, chi ngân sách nhà nước ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới. Quyết liệt chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư sớm triển khai các dự án, bảo đảm chặt chẽ, đúng luật định. Đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư công. Chú trọng phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, đề cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, nhất là trách nhiệm người đứng đầu và bộ phận trực tiếp làm việc với người dân, doanh nghiệp; xử lý nghiêm túc những trường hợp nhũng nhiễu, phiền hà trong tiếp nhận, giải quyết công việc. Thực hiện sắp xếp, điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập đơn vị hành chính phường, đơn vị hành chính quận; hoàn thiện Đề án thành lập đơn vị hành chính quận; xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Tăng cường công tác tuyên truyền việc triển khai thực hiện Đề án tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân tạo sự đồng thuận và nhất trí cao trong triển khai thực hiện. Hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương. Tập trung phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nỗ lực kiềm chế, giảm tai nạn giao thông, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy, nổ trên địa bàn… quan tâm chăm lo cho các đối tượng chính sách, người có công, người yếu thế.
Các Tổ đại biểu thảo luận tại tổ

Tại kỳ họp, HĐND huyện đã dành nhiều thời gian thảo luận kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quốc phòng - an ninh năm 2023; các chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024. Bầu bổ sung Ủy viên UBND đối với ông Trương Văn Thiết, Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện; bầu bổ sung thành viên Tổ thư ký đối với bà Bùi Thị Hà, Phó Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện và bà Nguyễn Thị Tươi, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện. Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu. Thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn đối với những vấn đề mà cử tri và nhân dân quan tâm. Qua thảo luận, chất vấn các vị đại biểu HĐND huyện đều thể hiện tinh thần thẳng thắn, khách quan, trách nhiệm với sự nghiệp phát triển chung của huyện, nhất là trong công tác phát triển kinh tế, chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện trong thời gian qua.Các đồng chí lãnh đạo huyện chúc mừng các đồng chí được bầu bổ sung Ủy viên UBND và thành viên Tổ thư kýThông qua các Nghị quyết tại kỳ họp

Kỳ họp đã quyết nghị thông qua các nghị quyết quan trọng về: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, biện pháp thực hiện nhiệm vụ về quốc phòng - an ninh huyện năm 2024; Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách huyện năm 2023; Kế hoạch đầu tư công huyện năm 2024; Kế hoạch điều chỉnh, bổ sung (lần 8) Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2021-2025 huyện An Dương; Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XX.Đồng chí Trần Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện phát biểu bế mạc kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Trần Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện trong việc phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện về công tác chỉ đạo, điều hành của Uỷ ban nhân dân huyện và việc thực hiện nhiệm vụ của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị trong năm 2023 và những giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới là rất lớn, đòi hỏi quyết tâm và nỗ lực rất cao của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong huyện, nhất là việc xây dựng huyện An Dương trở thành đơn vị hành chính cấp quận vào trước năm 2025 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Sau kỳ họp này, HĐND huyện đề nghị UBND huyện xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề ra mục tiêu năm 2024 trên các lĩnh vực, bảo đảm phù hợp, hiệu quả. Quá trình tổ chức thực hiện cần có sự triển khai đồng bộ, chặt chẽ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; chú trọng việc hướng dẫn, tuyên truyền tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp Nhân dân, để nghị quyết thực sự phát huy hiệu quả. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên, HĐND các xã, thị trấn tích cực tham gia cùng với HĐND huyện, các ban HĐND huyện giám sát việc thực hiện các nghị quyết đã được thông qua, tổ chức thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đang đến rất gần, các cấp, các ngành cần tăng cường công tác quản lý thị trường, giá cả; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ; quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, nhất là gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người yếu thế; đảm bảo an sinh xã hội, tổ chức tốt các hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều được vui Xuân, đón Tết./.

Phạm Duy Thành

Phòng VH&TT huyện

Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
hệ thống văn bản
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thư viện ảnh
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0