image banner
Hội nghị giao ban Cải cách hành chính quý II năm 2024

Chiều 04/7/2024, đồng chí Phạm Việt Hùng, Chủ tịch UBND huyện An Dương chủ trì Hội nghị giao ban công tác Cải cách hành chính quý II năm 2024. Dự và đồng chủ trì đồng chí Lương Thế Quý, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện. Tham dự có thủ trưởng và công chức, viên chức đầu mối theo dõi Cải cách hành chính các phòng, ban, đơn vị: Nội vụ, Kinh tế và Hạ tầng, Tư pháp, Thanh tra, Tài chính - Kế hoạch, Văn hóa và Thông tin, Lao động - Thương binh và Xã hội; Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Thuế khu vực Hồng Bàng - An Dương, Bảo hiểm xã hội, Công an, Ban Chỉ huy quân sự, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh huyện An Dương, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện; Chủ tịch UBND, công chức Văn phòng – Thống kê các xã, thị trấn.

Đồng chí Trưởng phòng Nội vụ huyện Nguyễn Văn Phong phát biểu tại hội nghị

Quý II/2024, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành CCHC cơ bản được các cơ quan, đơn vị , địa phương chủ động triển khai; kỷ cương, kỷ luật công vụ được tăng cường; công tác hiện đại hoá nền hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động điều hành, giải quyết TTHC được quan tâm; cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư; việc niêm yết công khai TTHC, nội dung hướng dẫn thực hiện, các phản ánh, kiến nghị của cá nhận, tổ chức về quy định hành chính tại Bộ phận Một cửa được thực hiên theo quy định. Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC trong 6 tháng đầu năm 2024 cơ bản đảm bảo đúng quy định theo thẩm quyền của UBND huyện và UBND các xã, thị trấn. Tỷ lệ số hoá hồ sơ đã giải quyết đạt 94,33%; tiếp nhận 26 phản ánh, kiến nghị, đã xử lý và đăng tải công khai 22 kiến nghị, 04 kiến nghị đang xử lý. Trong 6 tháng đầu năm 2024, UBND huyện đã ban hành 11 quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm đối với công chức, viên chức theo quy định; hoàn thành việc giao biên chế và số người làm việc năm 2024, thực hiện đúng quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật viên chức…Triển khai Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2024; bổ sung dữ liệu hệ thống DSS; cập nhật bổ sung bản đồ số Nông nghiệp trong lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn trên cổng dữ liệu mở cuả hệ thống DSS; triển khai kết nối với các hệ thống dùng chung của thành phố và các sở, ban ngành. Số hồ sơ trực tuyến được tiếp nhận và xử lý trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC 6 tháng đầu năm 2024 của toàn huyện 7.760/7.792 hồ sơ đạt 99,59%...

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá những mặt còn tồn tại, hạn chế; đề xuất những giải pháp khắc phục những chỉ số bị trừ điểm, giảm bậc so với năm 2023 theo chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, lĩnh vực.

Đồng chí Phạm Việt Hùng, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Về nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm, UBND huyện yêu cầu các ngành chức năng, các xã, thị trấn căn cứ các nhiệm vụ, công việc và chỉ tiêu cụ thể được xác định tại Kế hoạch CCHC năm 2024, tổ chức triển khai thực hiện, kiểm tra việc thực hiện đảm bảo thực chất, hiệu quả, đúng tiến độ, khắc phục những tồn tại, hạn chế công tác CCHC đã được chỉ ra; tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi công tác CCHC như Giải quyết TTHC đúng quy định, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tăng cường mức độ hài lòng của người dân, tổ chức; tập trung hoàn thành các nhiệm vụ UBND thành phố, UBND huyện giao đảm bảo đúng hạn; Cải cách chế độ công vụ, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, triển khai đào tạo cán bộ đảm bảo trình độ chuyên môn nghiệp vụ theo vị trí việc làm; đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2024, kiện toàn Bộ phận Một cửa huyện và các xã, thị trấn đảm bảo liên thông, hiện đại….

                                                                                                           Kim Anh 

                                                                                    Văn phòng HĐND&UBND huyện

Tin liên quan
1 2 3 4 5 
hệ thống văn bản
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thư viện ảnh
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0